Архівний відділ

Ржищівської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті архівного відділу – 1 одиниця, начальник відділу.photo
Білик Людмила Юріївна

-

начальник архівного відділу виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області, призначена на посаду розпорядженням міського голови № 305 від 06.07.1998 р.

Закінчила Український державний педагогічний університет імені Драгоманова у 1994 році за спеціальністю "Методист з виховної роботи"

Начальник відділу забезпечує дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи. Забезпечує поповнення, зберігання та використання документів НАФ, що утворилися в діяльності існуючих, та тих, що діяли раніше на території міста державних органів, підприємств, установ та організацій. Приймає в установленому порядку для постійного зберігання документи НАФ. Контролює та перевіряє ведення діловодства та архівної справи в установах усіх форм власності. Розглядає та схвалює номенклатури справ юридичних та фізичних осіб, описи справ, Положення про ЕК та архівні підрозділи (архіви) та інші документи. Видає юридичним та фізичним особам архівні довідки, копії, витяги з документів, що зберігаються в архіві, а громадянам - довідки соціально-правового характеру. Складає звіти про роботу відділу та розвиток архівної справи у місті, складає та погоджує в державному архіві Київської області плани роботи. Виконує розпорядження міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету. Дотримується правил трудового розпорядку та правил роботи архівних установ.